Locatie tí Zand

nieuwe foto 't zand 2017

Past. Velzeboerstraat 2A
1756 AW tí Zand

Telefoon 0224- 59 19 79
Mobiel 06-518 408 06 (Ron)
           06-155 219 31 (Sonja)

- 1 behandelruimte

Al onze fysiotherapeuten zijn opgenomen in het Centraal Kwaliteits Register Fysiotherapeuten en B.I.G. geregistreerd.