Locatie Julianadorp

locatie Julianadorp

Boterszwin 3432
1788 WH Julianadorp

Telefoon 0223- 64 17 47
Mobiel  06-518 408 06 (Ron)
            06-250 351 92 (Harm) 
            06-155 219 31 (Sonja)

- 2 behandelkamers
- Een oefenruimte
met diverse
  trainingsapparatuur

Al onze fysiotherapeuten zijn opgenomen in het Centraal Kwaliteits Register Fysiotherapeuten en B.I.G. geregistreerd.