Wat is Fysiotherapie?

De fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt patiŽnten met allerlei verschillende lichamelijke klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut zich een zo volledig mogelijk beeld van de klachten middels een anamnese (vragen stellen) en een onderzoek. Op basis daarvan stelt de fysiotherapeut samen met de patiŽnt een behandelplan op, waarbij rekening wordt gehouden met centraal opgestelde richtlijnen.

De behandeling kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Uitleg en informatie omtrent de klacht
  • Adviezen en instructies
  • Oefentherapie
  • Massage
  • Passieve gewrichtstechnieken (manipulatie)
  • Fysische technieken (thermische (warmte en kou), elektrische of mechanische prikkels)

De fysiotherapeut voert samen met de patiŽnt de behandelingen uit en evalueert het resultaat. Met deze bevindingen wordt het verdere verloop van de behandeling vast gesteld.

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiŽle studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven bij de overheid, mag zelfstandig patiŽnten behandelen als fysiotherapeut. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. De beroepsorganisatie KNGF heeft een aantal richtlijnen voor behandeling van verschillende aandoeningen uitgebracht. Voor zover van toepassing geschied de behandeling volgens deze richtlijn.

Al onze fysiotherapeuten zijn opgenomen in het Centraal Kwaliteits Register Fysiotherapeuten en B.I.G. geregistreerd.