Directe toegankelijkheid fysiotherapie

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig van de huisarts voor de fysiotherapeut. De huisarts blijft echter wel een centrale rol spelen in de co÷rdinatie van uw zorg.

De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Is dit niet het geval, dan wordt u naar uw huisarts doorverwezen.

Al onze fysiotherapeuten zijn opgenomen in het Centraal Kwaliteits Register Fysiotherapeuten en B.I.G. geregistreerd.