Wetgeving

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens ingegaan genaamd AVG. Op grond van deze wet heeft een organisatie bepaalde plichten en rechten en specifieke regels voor uw privacy.
Waar moet onze praktijk aan voldoen:
- alle medewerkers zijn verplicht om vertrouwd met uw persoonsgegevens om te gaan.
- uw persoonsgegevens worden beveiligd tegen onbevoegde. Zo is onze website voorzien SSLcertificaat.
- verstrekking van uw persoonsgegevens worden alleen met toestemming van u gedeeld wanneer dit medisch noodzakelijk is.
- wij hebben verwerkingsovereenkomsten met alle partijen waar wij samen mee werken.
- uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan 10 jaar. Papier wordt vernietigd door middel van shredder.
- u heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens er van u worden verwerkt. Inzage in eigen dossier is altijd mogelijk
- uw belangen kunnen worden behartigd door een vertegenwoordiger mits schriftelijk gemachtigd.
- gaat u naar een andere praktijk over, dan is dossieroverdracht altijd mogelijk en gebeurt dit vertrouwd.

 

Al onze fysiotherapeuten zijn opgenomen in het Centraal Kwaliteits Register Fysiotherapeuten en B.I.G. geregistreerd.